fbpx

Labioplastika – zmenšenie pyskov ohanbia

Plastická operácia ženského genitálu – úprava vaginálnych pyskov ohanbia.

„Mám problém tam dolu“, povedia si niektoré dámy. U ženy sa vyskytnú zábrany vyzliecť sa, nemôžu bicyklovať, objavia sa i problémy pri sexe. Návšteva plastického chirurga kvôli úprave intímnych partií býva často otázkou dlhého rozhodovania. Dámy sa zveria do rúk špecialistov z estetických, ale i zdravotných dôvodov. V Spojených štátoch patrí táto operatívna úprava k bežným zákrokom, u nás začína byť čoraz viac vyhľadávaným zákrokom taktiež. V súkromnom zariadení Chirkoz v Bratislave Vám poskytneme dokonalý hygienický štandard a odbornú starostlivosť.

Čo je labioplastika

Ide o kozmetickú úpravu umožňujúcu zmenšenie malých alebo veľkých pyskov ohanbia, či ich prípadné „dotváranie“. Operácia je vhodná u žien s veľkými pyskami ohanbia, ktoré spôsobujú problémy pri bežnom živote, osobnej hygiene, športových aktivitách, pri sexuálnom styku.

Ako postupovať

Samotnej úprave genitálií predchádza dôkladná konzultácia. Cieľom konzultácie je „zosúladiť“ estetické nároky pacienta s operačnými možnosťami úpravy tak, aby konečný efekt zákroku bol čo najbližší požiadavkám pacientky. Na vstupnom vyšetrení je nutné pacientku podrobne oboznámiť o spôsobe, akým bude operácia realizovaná a pacienta pozorne informovať o predoperačných a pooperačných pokynoch súvisiacich so zákrokom.

Predoperaňé pokyny

 • NAJMENEJ MESIAC PRED PLÁNOVANÝM ZÁKROKOM NEUŽÍVAŤ LIEKY S OBSAHOM KYSELINY ACETYLSALICYLOVEJ , KTORÉ ZNIŽUJÚ ZRÁŽANLIVOSŤ KRVI (ACYLCOFFIN, ANOPYRIN, ACYLPYRIN, ASPRO, MIRONAL, DEFIBRIN, ALNAGON A INÉ),
 • TERMÍN ZÁKROKU SA URČÍ V OBDOBÍ BEZPROSTREDNE PO SKONČENÍ MENŠTRUÁCIE,
 • PACIENTKA BY NEMALA TRPIEŤ VÍRUSOVOU, ČI INOU CHOROBOU, NEMALA BY MAŤ VÝTOK, KOJIŤ, ANI BYŤ KRÁTKO PO PÔRODE,
 • V DEŇ ZÁKROKU SI PACIENTKA MUSÍ ZABEZPEČIŤ DOPROVOD,
 • PRED NÁSTUPOM NA ZÁKROK SI PACIENTKA PRIPRAVÍ ROZTOK NA SEDACIE KÚPELE (BÓROVÚ VODU),
 • V DEŇ OPERÁCIE JE VHODNÉ OBLIECŤ SI VOĽNÝ ODEV (SUKŇA,…).

Operácia

Zákrok prebieha za sterilných podmienok na operačnej sále v lokálnej anestézii. Predtým je nevyhnutné už vyššie spomínané konzultačné vyšetrenie. Princíp operácie spočíva v chirurgickom odstránení nadbytočnej časti pyskov ohanbia a ich úprave do požadovanej veľkosti a tvaru.

Doktor si ešte raz pacientku vyšetrí a preberie s ňou danú problematiku. Po dezinfekcii a zarúškovaní operovanej oblasti si doktor predkreslí tvar rezu, ktorý pacientka odsúhlasí. Následne sa pysky znecitlivejú injekciou lokálneho anestetika, ktorú pacientka pocíti ako nepríjemný tlak až bolesť. Po jej aplikácii je dané miesto úplne znecitlivené, takže samotný zákrok ďalej prebieha bezbolestne (možné je vnímanie tlaku, ťahu).

photo-1464863979621-258859e62245

Po odstránení nadbytočného a zastavení možného krvácania sa sliznica pyskov zošíva vstrebateľnými stehmi, ktoré nie je nutné odstraňovať. Po operácii je na sliznici viditeľný opuch a nezvyčajné nie sú ani „modriny“ okolia operovaného miesta, ktoré však časom úplne vymiznú. Vzhľad pošvového vchodu môže byť preto zo začiatku pooperačne skreslený. Na konečný výsledok operácie je preto nutné chvíľu počkať, dostaví sa až po ústupe opuchu a vstrebaní „modrín“.

Zákrok sa u nás celoročne vykonáva ambulantným spôsobom v lokálnom znecitlivení. Operáciu prevádza špecialista na problematiku plastiky genitálií. Úprava malých pyskov trvá približne 60 minút a pre pacientku nie je náročná. Po operačnom zákroku si žena oddýchne na lôžku a odchádza do domácej starostlivosti. Počas domáceho ošetrovania pacientka prichádza na ambulantnú kontrolu podľa dohovoru s operatérom.

Báť sa zníženia citlivosti

Mnohí sexuológovia sa obávajú zníženia citlivosti u operovaných žien. Avšak, mnohé skúsenosti z posledných rokov uvádzajú skôr zlepšenie citlivosti pri pohlavnom styku. Operácia môže pomôcť odstrániť i psychický problém vyplývajúci zo vzhľadu pohlavného ústrojenstva, čím prispieva i k celkovému uvoľneniu a zlepšeniu sexuálneho života ženy.

Pooperačné obdobie

Veľmi záleží na spolupráci a disciplíne pacientky pri dodržiavaní pooperačných pokynov lekára.

Okolie pyskov je po operácii opuchnuté, necitlivé a mierne bolestivé 7 až 10 dní. Približne 3 až 4 dni môže pretrvávať mierne krvácanie, respektíve špinenie. Podľa rozsahu zákroku je nutné počítať s 5 až 10 denným obdobím hojenia, pooperačná bolesť trvá 1 až 2 dni, opuchy môžu pretrvávať aj dlhšie obdobie, niekedy 1 až 2 mesiace. Definitívny tvar získa operované miesto približne za mesiac.

Zvýšená intímna hygiena

 • PRE ZMIERNENIE KRVÁCANIA A OPUCHOV SA ODPORÚČAJÚ OBKLADY MINIMÁLNE PO 3 HODINÁCH, PO KAŽDEJ TOALETE (MOČENIE A STOLICA) A NAJMENEJ 4 AŽ 5 DNÍ PO ZÁKROKU,
 • 3 X DENNE SPRCHOVANIE (OPLACHOVANIE) INTÍMNEJ OBLASTI DEZINFEKČNÝM ROZTOKOM, PRÍPADNE SEDACÍ KÚPEĽ (VHODNÁ BOROVÁ VODA) POČAS 2 TÝŽDŇOV,
 • CHLADENIE PYSKOV PO DOBU 1 AŽ 2 TÝŽDŇOV,
 • PRVÉ DNI VKLADAŤ DO NOHAVIČIEK STERILNÚ GÁZU, NESKÔR STAČÍ PREKRÝVANIE OBLASTI INTÍMNOU VLOŽKOU.

Obmedzenia

 • PRI SPRCHOVANÍ SA NESMÚ POUŽÍVAŤ ŽIADNE KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY POČAS 14-TICH DNÍ PO ZÁKROKU, POUŽÍVAŤ LEN ŠPECIÁLNY DEZINFEKČNÝ ROZTOK (BÓROVÚ VODU).
 • VYVAROVAŤ SA DLHÉHO SEDENIA
 • BEZPROSTREDNE PO OPERÁCII JE VHODNÉ NOSENIE ĽAHKÝCH A VZDUŠNÝCH ODEVOV, DÁVAŤ PREDNOSŤ SUKNIAM PRED NOHAVICAMI,
 • MESIAC PO ZÁKROKU SA VYHÝBAŤ POHLAVNÉMU STYKU A POUŽÍVANIU VAGINÁLNYCH ČÍPKOV A TAMPÓNOV
 • NEODPORÚČA SA PÔROD DO JEDNÉHO ROKU OD OPERÁCIE.

Rezervácia

  Preventívne prehliadky – prosíme, objednať sa len elektronicky. Volať len akútne prípady: 0905 638 688. Ďakujeme.