Aplikáciou kyseliny hyalurónovej Restylane, injekčnou technikou, sa dajú efektívne odstrániť noso-perné  ryhy, vrásky ťahajúce sa od koreňa nosa ku kútikom pier, pozdvihnúť kútiky pier, vyplniť objem mierne spadnutých líčok a tiež odstrániť vrásky medzi obočím – glabela – (kombinácia botulotoxínu a kyseliny hyalurónovej). Zákrok je minimálne bolestivý, v porovnaní s výsledným efektom a spokojnosťou u väčšiny klientiek.

Kyselinu hyalurónovú Restylane si môžeme predstaviť ako „živú vodu“ zo známej slovenskej rozprávky. Tam kde ju podáte, tam pokožka ožije. Klinika Gynpol má v ponuke tie najkvalitnejšie kyseliny, ktoré sa líšia aj svojim zosieťovaním a tým aj dĺžkou efektu.

Priebeh zákroku

Pri aplikácii sa využívajú špeciálne navrhnuté striekačky s tenučkými ihlami, ktoré po vpichu nezanechávajú žiadnu stopu. Zákrok nie je bolestivý, keďže sa vykonáva v lokálnom znecitlivení a za použitia znecitlivejúceho krému. Do každej vrásky sa v podobe 3 – 4 vpichov aplikuje malé množstvo materiálu, pričom množstvo materiálu závisí od hĺbky vrásky. Pri aplikácii kyseliny je potrebné mať dobrý odhad na množstvo aplikovaného materiálu a tiež na odhad určenia správnej hĺbky vpichu, čím sa efekt výrazne predĺži.

Po zákroku

Bezprostredne po ošetrení sa môže objaviť ľahké začervenanie a opuch v mieste ošetrenej oblasti. Ide o dočasný stav, ktorý spravidla mizne behom jedného či dvoch dní, maximálne do týždňa. Dva dni po zákroku je materiál voľne pohyblivý, a preto nie je vhodné zapájať mimiku v ošetrenej oblasti. Zároveň odporúčame nedotýkať sa danej oblasti. Ošetrenú oblasť tiež nevystavujte intenzívnemu teplu – soláriu, opaľovaniu, saune, ale aj silnému chladu.

Kyselina hyalurónová

Kyselina hyalurónová je hydrofilná, a teda má vynikajúcu vlastnosť absorbovať vodu. Čím viac vody v priebehu najbližších dní vypijete, tým bude efekt krajší, výraznejší a trvácnejší.

Kedy sa kyselina hyalurónová nemôže aplikovať?

Ide o zápal, herpetickú infekciu v oblasti tváre, bakteriálne, vírusové alebo iné horúčkovité ochorenie, užívanie liekov na riedenie krvi – môžu vzniknúť výrazné modriny.
Iný estetický zákrok v mieste aplikácie – chemický píling, intenzívne pulzné svetlo, rádio-frekvencia.
Kyselina by sa nemala tiež aplikovať, pokiaľ klientka plánuje počas najbližších dvoch týždňov cestu do slnečných krajín. Dva týždne po aplikácii je potrebné vyvarovať sa priamemu slnečnému žiareniu.